ANONİM ŞİRKETLER VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Bu yazımızda, anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğundan ve söz konusu yükümlülüğe uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlardan bahsedeceğiz.

Anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu, Avukatlık Kanunu’nun madde 35/3 Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ile düzenleme altına alınmıştır.

Anılan madde uyarınca; sermayesi 250.000,00TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri ya şirket bünyesinde sigortalı olarak bir avukat çalıştırmak ya da bir avukattan sözleşmeli şekilde sürekli hizmet almak zorundadır. Bu yükümlülüğe uymayan anonim şirket ve yapı kooperatiflerine, sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için brüt asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası verilmektedir.

Sözleşmeli avukat bulundurulmaması halinde 2021 yılı için uygulanacak olan idari para cezası; her bir ay için 7.155,00TL’dir.

                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir