NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU

Gerek boşanma davası devam ederken mahkemece takdir edilen tedbir nafakası, gerekse de dava sona erdikten sonra hükmedilen iştirak ile yoksulluk nafakaları, Kanunlar uyarınca öncelikli borçlar arasında kabul edilmiş, hem icrası hem de ödenmemesi halinde borçlusuna uygulanacak yaptırımlar konusunda adi borçlara nispeten farklı düzenlemeler yapılmıştır. İcra İflas Kanunu’nun (“İİK”) 344. maddesiyle nafaka borcunu ödememe eyleminin suç sayılarak cezalandırılacağı öngörülmüştür.

İİK md. 344.’e göre, nafaka borcunu ödemeyen nafaka yükümlüsünün, aşağıda sayılan şartların yerine gelmesi halinde, alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar hakkında tazyik hapsine karar verilmesi mümkün olabilmektedir:

  1. Nafakaya ilişkin mahkeme kararına (ilama ya da ara karara) dayanılarak icra takibi yapılmış ve borçluya icra emri tebliğ edilmiş olmalıdır. İİK md. 344 şartının oluşması için, nafakaya dair ilamın kesinleşmiş olması şart değildir.
  2. Nafaka borcu, maddi hukuk açısından devam ediyor olmalıdır. Nafaka borcu çeşitli sebeplerle sona ermişse (örneğin iştirak nafakası açısından; çocuğun ergin olmasıyla birlikte iştirak nafakası borcu sona ermektedir), nafaka alacağından kaynaklanan icra takibi devam ediyor olsa dahi borçlunun İİK md. 344 uyarınca cezalandırılabilmesi mümkün olmayacaktır.
  3. Nafaka borçlusunun, icra emrini tebliğ almasından şikayet tarihine kadar geçen süre içerisinde en az bir aylık cari nafaka borcu bulunmalıdır.

Nafaka borçlusunun İİK md. 344 kapsamında cezalandırılabilmesi için, nafaka alacaklısının icra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemesine, yazılı bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir