KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE BAZI VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ (I)

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek vergi mükellefleri listesi için; (Lütfen bkz…)

Tebliğ uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

  • 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 tarihine, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 tarihine,
  • 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 tarihine, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 tarihine,
  • 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 tarihine, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 tarihine,

kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Ayrıca, sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları açısından da 22.3.2020 tarihinden itibaren  sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihe kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadardır.

Korona virüsü (covid-19) salgınının sözleşmeler ve hukuki ilişkiler üzerine etkisi ile ilgili olarak, Av. Sevcen CAN ile yaptığımız röportaj için; (Lütfen bkz…)

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir