HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Hasta Hakları Yönetmeliği, temel insan haklarından olan sağlık hakkının bir uzantısı niteliğine sahip, Anayasa’da ve uluslararası hukuki metinlerde kabul edilen ‘hasta hakları’ kavramını tanımlamak, kapsamını ve sağlanan hukuki korumaları belirlemek amacıyla 1.8.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hasta hakları kavramı Yönetmelik’te “sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları” olarak tanımlanmış, sadece Türk vatandaşlarının değil, tabiiyetine bakılmaksızın tüm insanların hasta hakları koruma altına alınmıştır.

Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş hasta hakları aşağıda sayılmıştır:

1) Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı

– Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma hakkı

– Bilgi isteme hakkı

– Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

– Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı

– Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

– Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı

– Tıbbi özen görme hakkı

2) Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı

– Kayıtları inceleme hakkı

– Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı

– Bilgi verilmesini yasaklama hakkı

3) Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı

4) Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama hakkı

5) Bilgilerin gizli tutulması hakkı

6) Diğer haklar

– Güvenliğin sağlanması hakkı

– Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı

– İnsanı değerlere saygı ve ziyaret edilme hakkı

– Refakatçi bulundurma hakkı

– Sağlık kuruluşu dışında hizmet alma hakkı

7) Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Yukarıda sayılan haklara ilişkin detaylı açıklamalarımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir