BASİT YARGILAMA USULÜ (II)

Basit yargılama usulü hakkında kaleme almış olduğumuz Basit Yargılama Usulü (I) (Bkz.) adlı yazımızda bu yeni usule değin genel kurallara yer vermiştik. Bu yazımızda ise bu yargılama şeklinin nasıl uygulanacağından söz etmek istemekteyiz.

Öncelikle belirtelim, basit yargılama usulünün uygulanması mahkeme kararı ile gerçekleşecektir. Mahkeme, basit yargılama usulünü uygulayacağına karar verdikten sonra, iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri taraflardan istenecektir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın karar verilebileceğine yer verilecektir.

Mahkeme, toplanması ihtiyacı duyulan delil ve belgeleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan kendiliğinden talep edebilecek olup, süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına düzenlenen bu usulde hatta Mahkemenin, beyan ve savunmalar için yasal sürenin bitmesi ile duruşma dahi yapmadan ve Cumhuriyet Savcısının görüşünü de almaksızın karar vermesi mümkün hale gelmiştir. Bu karar, kanunda düzenlenmiş herhangi bir yaptırım olabileceği gibi alt ve üst sınırları belirlenmiş bir mahkumiyet kararı da olabilecektir. Mahkumiyet kararının verilmesi halinde; ceza dörtte bir oranında indirilecektir.

Hemen yeri gelmişken ekleyelim, basit yargılama usulüyle gerçekleştirilen bir yargılamanın sonucunda verilen hükme itiraz mümkündür. İtiraz sonucunda bu hükmü veren mahkemece duruşma açılacak ve yargılama genel hükümlere göre yapılacaktır. Taraflara davetiye gönderilecek ve davetiyede duruşmaya katılmamaları halinde yokluklarında karar verilebileceği ihtar edilecektir. Mahkeme, itiraz sonucunda yapılan yargılamada verilmiş olunan kararla bağlı değildir. İtiraz, sanık dışında başka kişiler tarafından yapılmış ise sanık lehine yapılan cezai indirim ise korunacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir