KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 123. maddesinde “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” denilerek düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle korunan hukuki yarar kişilerin sosyal ve ruhsal anlamda huzur ve sükun içerisinde yaşama haklarıdır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kasten işlenebilen bir suç olup fail huzur ve sükun bozma amacıyla hareket ediyor olmalıdır. Suça konu hareketler TCK’nın ilgili maddesinde ısrarla telefon etme, gürültü yapma veya huzur ve sükun bozma amacıyla başka hukuka aykırı davranışlarda bulunma olarak örneklendirilmiş, sınırlı sayıda sayılmamıştır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu meydana getirecek hareketlere aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Israrla telefon etme, e-posta veya mesaj gönderme,
  • Israrla gürültü yapma,
  • Israrla bir kimsenin evinin zilini çalma,
  • Pencereye taş atma,
  • Pencereden halı vb. silkeleme,
  • Komşunun bahçesine çöp dökme,
  • Uzaktan dürbünle veya yakından bir kimsenin evini gözetleme,
  • Bir kimseyi takip etme

Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçu şikayete tabi ve uzlaştırma kapsamındaki suçlardandır ve mağdur 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Suçun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olup, hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi veya ertelenmesi ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir