CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (III)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan cinsel taciz suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

TCK’nın 103. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen ve diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar cinsel istismar suçuna vücut vermektedir.

Çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şekline ilişkin öngörülen ceza sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası olmakla birlikte, aşağıdaki durumlarda suçun nitelikli hali veya ağırlaştırıcı neden söz konusudur.

  • Mağdur on iki yaşın altındaysa verilecek ceza on yıldan az olamaz.
  • Suçun vücuda organ veya başka bir cisim sokularak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza on altı yıldan aşağı olamaz, mağdur on iki yaşın altındaysa verilecek ceza on sekiz yıldan aşağı olamaz.
  • Suç birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmişse yukarıda belirtilen cezalar yarı oranında artırılır.
  • On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehditle veya silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde yukarıda belirtilen cezalar yarı oranında artırılır.
  • Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddet kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olmuşsa, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
  • Suç sonucu mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüşse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir