TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

arabuluculuk ile ilgili görsel sonucu7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihinde yürülüğe girmesiyle, arabuluculuk bir dava şartı olarak uygulanmaya başlamıştır. Arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edilmesine ilişkin düzenleme Kanun’un 3. maddesinde; “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” denilerek yapılmıştır. Böylece, 01.01.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda öncelikli olarak arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir ve bu davaların bir arabulucuya başvurulmaksızın açılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği öngörülmüştür. Arabuluculuğa ilişkin önceki yazılarımız için; lütfen (Bkz…), (Bkz…), (Bkz…), (Bkz…)

İş davalarında zorunlu olarak yaklaşık bir yıldır uygulanan bu sistemin beklenenin çok üzerinde başarı sağlaması nedeniyle, zorunlu arabuluculuk uygulamasının kapsamının genişletilmesi düşünülmüştür. 2012 yılında yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun öngördüğü çerçevede, şimdiye kadar tarafların ihtiyarı arabuluculuğa başvurarak çözümleyebileceği ticari uyuşmazlıklar için de, 01.01.2019’da yürürlüğe girmek üzere arabuluculuk artık bir dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Arabuluculuğun ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesiyle; “Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.” denilerek yapılmıştır.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir