KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YOLLAR – KİRACININ TAHLİYE SEBEPLERİ

rental house ile ilgili görsel sonucuBu yazımızda, konut ve işyeri kiralarında kiraya verenin kiracısının tahliyesini sağlamak için sahip olduğu hukuki imkanlardan bahsedeceğiz.

1. Fesih yoluyla tahliye imkanı

Genel kira hükümlerinden farklı olarak, konut ve çatılı işyerlerinde kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip değildir. İster belirli süreli, ister belirsiz süreli bir kira sözleşmesi olsun kiraya verenin fesih imkanı 10 yıllık kira süresinin sonunda doğmaktadır. Kiraya veren, kira sözleşmesi 10 seneyi doldurmuşsa, gerekçe göstermeksizin fesih ve kiralananın tahliyesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu yolla tahliye imkanı elde etmek için tek koşul, kiraya verenin 10 yıllık uzama süresi sonunda, bu sürenin devamındaki her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmasıdır.

2. Özensiz kullanma, komşulara saygısızlık, kiralanana zarar verme veya kiralananın amaç dışı kullanılması

Kiracının kiralananı özensiz kullanması veya komşulara saygısızca davranışlarda bulunması söz konusuysa, kiraya veren kiracıya bu aykırılıklara son vermesi için ihtar göndermeli ve en az 30 gün süre vermelidir. Bu ihtar yazılı olmalı ve aykırılık giderilmezse sözleşmenin feshedileceği uyarısını içermelidir. Ancak süre vermenin faydasız olacağı anlaşılıyorsa süre vermeye gerek yoktur. Kiracının kiralanana kasten zarar vermesi durumunda da süre vermeye gerek olmayıp, kiraya veren doğrudan fesih ve sonrasında tahliye imkanına sahip olacaktır.Kiracının kiralananı özensiz kullanması veya komşulara saygısızca davranışlarda bulunması söz konusuysa, kiraya veren kiracıya bu aykırılıklara son vermesi için ihtar göndermeli ve en az 30 gün süre vermelidir. Bu ihtar yazılı olmalı ve aykırılık giderilmezse sözleşmenin feshedileceği uyarısını içermelidir. Ancak süre vermenin faydasız olacağı anlaşılıyorsa süre vermeye gerek yoktur. Kiracının kiralanana kasten zarar vermesi durumunda da süre vermeye gerek olmayıp, kiraya veren doğrudan fesih ve sonrasında tahliye imkanına sahip olacaktır.

3. Kiranın ödenmemesi

Bir kira yılı içerisinde farklı aylara ait olmak üzere kiracının iki kez kira bedelini ödememesi halinde kiraya veren bu kira bedelinin ödenmemesi üzerine noter kanalıyla iki kez ihtarname göndermelidir. İhtarname gönderildikten sonra kiraya veren kiracısına tahliye davası açabilecektir. İhtarnamenin iki kez gönderilmiş olması bu davayı açmak için yeterlidir, ihtarname gönderildikten sonra kiracının kira bedellerini ödemesi kiraya verenin dava açma hakkını ortadan kaldırmayacaktır. Bu yolla tahliye, sözleşmede kararlaştırılan kira artış bedelinin ödenmemesi halinde de uygulanabilir.

4. Kiralananın gereksinim nedeniyle tahliyesi

Kiralananın malikinin kiralanana konut veya işyeri olarak kullanmak üzere gereksinimi doğmuş olabilir. Kiralananın gereksinimi nedeniyle tahliye imkanı için (Bkz….)

Kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…).
 

Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir