EDA DAVASI

Dava çeşitleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sistematik şekilde düzenlenmiş olup;  eda davası, tespit davası, belirsiz alacak ve tespit davası, kısmi dava, inşai dava, davaların yığılması, terditli dava, seçimlik dava, topluluk davası olmak üzere 9 adet dava türü belirlenmiştir. Sayılan dava çeşitlerinden kısmi dava ile belirsiz alacak davası arasındaki farkları açıkladığımız bir başka çalışmamız daha bulunmaktadır, okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: İlgili Yazımız…)

Eda davası anılan Kanun’un 105. maddesinde, “Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Buna göre; söz konusu dava ile davacının mahkemeden davalının bir şey vermesi, yapması ya da yapmaması yönünde karar verilmesini talep etmesi mümkün olmaktadır.

Eda davası uygulamada en sık görülen dava türü olduğundan oldukça önem arz etmektedir. Bu dava, içerisinde bir şeyi verme, yapma ya da yapmama ile birlikte dava konusunun tespitini de barındırmakta olduğundan davanın kabulü halinde bir şeyi verme veya yapma ya da yapmama ile tespit hükmünü, reddi halinde ise sadece tespit hükmünü içerecektir.

Bu dava sonucunda verilecek hüküm, cebri icraya konu edilebilecek daha açık bir deyişle mahkeme hükmü dayanak yapılmak suretiyle davalı hakkında ilamlı icra takibi yapılabilecektir.

                                                                                                                                                            Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

One thought to “EDA DAVASI”

  1. ben karayollarında 2001-2006 yılları arasında taşeron elemanı olarak çalışırken 2006 Temmuz ayında aynı işyerinde kadroya geçtim. ilk işe giriş tarihim olan 2001 yılından itibaren Karayolları genel müd. işçisi sayılmam ve intibakımın yapılması için iş mahkemesine tespit muvazaa davası açtım. ve yargıtay 22. hukuk dairesince davayı kazandım. ancak genel müdürlük kararımın tespit ve muvazaa olduğunu davanın eda içermediği bahisle intibak ve ücret skalası değişikliğimi yapmadı. eda davası açtım ancak ilk defa açılan bir dava olduğu için arabulucuya gidillip gidilmeyeceği, vs. hususlarla açılan davada yerel mahkeme de davayı kazandım. ancak istinaf usulden davayı reddetti. arabulucuya gidilmiş ancak sonradan dosyaya eklenmiş. benim avukatımda dediği bu eda davasında arabulucu ya gitme yoktur. usul ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. acaba basıl bir yol izleriz. saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir