İLAMDAKİ ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?

 icra takibi ile ilgili görsel sonucuBugünkü yazımızda ilamdaki alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra takibine konulup konulamayacağını inceleyeceğiz. İcra takibi 3 takip türünden biri ile yapılabilir. Şöyle ki;

1)İlamlı İcra Takibi (Mahkeme kararına dayanılarak açılan takip)

2)Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibi (Çek, poliçe, bono)                                                                               

3)İlamsız İcra (Fatura vs. belgeye dayanılarak açılan takip)

İlamlı icra takibinde alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra takiplerine konu edilebileceğine dair İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) açık bir madde bulunmamaktadır. Diğer bir deyimle bu konuda kanunda boşluk vardır. Doktrinden, uygulamalardan ve Yargıtay kararlarından yola çıkarak bir açıklama yapmak gerekirse; ilamlı icra takibinde aleyhinde takip yapılacak borçlu yönünden hükmedilebilecek olan maddi tazminat, manevi tazminat, yargılama giderleri ve vekalet ücreti gibi farklı alacak kalemlerinin her biri için ayrı icra takibi yapılması mahkeme ilamının bütünlüğüne, bölünmezliğine zarar verir. Her ne kadar kötüniyetli olmasa da alacaklı tarafından İİK’daki boşluktan yararlanılarak her bir alacak kalemi için ayrı ayrı icra takibi başlatılması, aynı zamanda her biri için ayrı avukatlık ücreti talep edilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde talep edilen vekalet ücretleri de sebepsiz zenginleşmeye neden olacağından, fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasına hizmet eder. Aynı zamanda İİK’da bu konuya ilişkin boşluk olmasından, alacak kalemleri için ayrı ayrı icra takibi yapılabileceği anlamı çıkartılmamalıdır. Yasadaki boşluğa rağmen mahkeme ilamına dayanarak alacak kalemlerini ayrı icra takiplerine konu yapmak dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder. İlamın bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının ayrı ayrı icra takibi başlatması borçlunun zarara uğramasına sebep olacak ve bu şekilde açılan icra takipleri hukuk düzeni tarafından korunmayacaktır.

İlgili Yargıtay kararından örnek vermek gerekirse; “… Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır. Bu durum hukuk düzeni tarafından korunamaz. Hakim yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereğince yasadaki boşluğu objektif iyi niyet kuralları içinde doldurmak zorundadır. İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının 2 ayrı takip başlatmak suretiyle yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında alacaklının bu davranışı hukuk düzeni tarafından korunamayacağı için mahkeme tarafından borçlunun bu yöndeki şikayetinin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetli olmamıştır.”(Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No 2014/5221 Karar No:2015/5534)

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “İLAMDAKİ ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?”

  1. Mrb Ben Ahmet Keskiner Basındada duymuşsunuzdur Anadolufarm Benoraya 150 in tl para yatırdım ve şuan şirket denetleme de sahipleri önce kaçtı ama şuan hepsi yakalandılar 65000 tl sini aldım devamı duruyor bana yardımcı olur musunuz benim ne yapmam lazım elimde sadece yatırdığım paraların dekontu ve oyun içirisındekı bilgilerim var
    Teşekkürler Ahmet keskiner

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir