VASİYETNAMEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ?

Vasiyetname, bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı tek taraflı irade beyanını gösteren belgedir. Vasiyet tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için, hiçbir sebep gösterilmeden kolayca vasiyetnameden dönülebilir. Vasiyetten dönme üç şekilde gerçekleştirilebilir:

  • Yeni vasiyetnameyle
  • Sonraki tasarrufla
  • Yok etmek suretiyle.

Vasiyetin sonraki tasarruf  ile ortadan kalkma durumuna bakacak olursak; miras bırakanın  yazdığı sonraki vasiyetnamenin öncekini tamamlamaması halinde sonraki vasiyetname öncekinin yerini alır. Fakat iki içeriğin de birbirini tamamlaması halinde durum farklıdır. Kanun koyucu bu duruma şu şekilde bir çözüm getirmiştir:

Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.544/1: “Miras bırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır.”

Miras bırakan kanuna uygun bir şekilde yeni bir vasiyetname düzenleyerek de eskisinden dönebilir. Hazırlanan yeni vasiyetnamenin kanuna uygun bir şekilde yapılması aranır. Bunlarsa; resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetname şeklindedir. Miras bırakan hayatta olduğu sürece hazırladığı yeni vasiyetname ile eskisinden kolaylıkla vazgeçebilir.

Vasiyetname, vasiyetçinin geri alma niyeti olmaksızın yok olabilir. Örneğin vasiyetnamenin, başkası tarafından yırtılması ya da çöpe atılması halinde vasiyetname yok olmuştur, fakat bu yönde bir niyet olmadığı için de geri alınmamıştır. Böyle bir durumda vasiyetnamenin akıbetinin ne olacağı sorusuyla karşılaşırız. Bu soruya TMK 543/II şu şekilde cevap vermektedir: “Kaza sonucu veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme haklı saklıdır.” Görüldüğü gibi, yok olan vasiyetnamenin hüküm doğurması, içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine bir başka deyişle ispat edilmesine bağlıdır. İçerik, aynen ve tamamen saptanabiliyorsa, yok olan vasiyetname uygulanabilecektir.

                                                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “VASİYETNAMEDEN DÖNÜLEBİLİR Mİ?”

  1. Selamlar, Bir vasiyetnamenin daha sonradan mahkeme kararı ile diğer mirasçıların girişimi ile bozulmaması için sağlık raporu ve noter huzurunda olması kaydıyla, ölümümden sonra tüm mal varlığımı yada mirasımı şu kişiye bırakıyorum denmesi haricinde farklı bir metne ihtiyaç varmıdır yada metnin içerisinde dikkat etmemiz gereken birşey varmıdır.

    1. Merhabalar, vasiyetnamenin nasıl düzenlenmesi gerektiği ve elde edilecek sonuca ulaşmaktaki yeteneği teknik konulardır. Profesyonel destek almanız da fayda bulunmaktadır. Bize de [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Bilginize..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir