MEMURLUKTAN ÇIKARMA

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise  memurluktan çıkarma cezasından bahsedeceğiz.

Memurluktan çıkarma cezası, bir daha memurluk hizmetine geri dön(e)memek üzere memurluğa son verilmesidir. Memurluktan çıkarma cezası verilmesiyle birlikte memurluk statüsü sona erer. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Memurluktan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren haller Devlet Memurluğu Kanunu’nun 125/E maddesinde sayılmıştır:

“a)  İdeolojik  veya  siyasi  amaçlarla  kurumların  huzur,  sükün  ve  çalışma  düzenini  bozmak,  boykot,  işgal,  kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. l)Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

Memur hakkında yukarıda sayılan fiillerden birini gerçekleştirdiği durumda memurluktan çıkarma cezası verilmelidir. Fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin kovuşturması başlatılmadığı halde zamanaşımı söz konusu olur. Meslekten çıkarma cezası disiplin kovuşturmasının tamamlandığı günden itibaren 6 ay içerisinde verilmelidir. Eğer, meslekten çıkarma cezasına itiraz edilecekse, cezanın verildiği tarihi takiben 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “MEMURLUKTAN ÇIKARMA”

  1. Ben . 2013 yılında fetoculer tarafından polis mesleğinden ihraç edildim. Evraklarima imza atanlar ihraç edildiler. Hapis cezası aldılar. Ben adli olarak yargılandım ve yargitaysiz beraat aldım. 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor um. Danıştay masumiyet karinesi ni hiçe sayarak bana red veriyor. Halbuki Anayasa mahkemesi’nin 38. Mad.si çok açık hiç kimse hakkında suç işlediğinin mahkeme ispatlanmadikca suçlu sayılmaz. Anayasanın vermiş olduğu emsal kararlar olmasına karşın hala red veriliyor. Eğer feto bir terör örgütü ise ben terör mağduru yum. Evraklarimda imzası bulunanların feto örgütün den ceza almaları imza attıkları bütün evrakların hukuki geçerliliği dahi yokken beraat almam Danıştay ca görülmeyerek ve gerekçesiz red karari vermesi normal midir.

    1. Merhabalar, Danıştay’ın bozma gerekçesini bilmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz. İdarenin, özellikle devlete karşı suçlar sözkonusu olduğu zaman, masumiyet halinde dahi kimi personelle çalışmayı tercih etmeme hakkı da bulunmaktadır aslında. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir