İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

32

İntifa hakkının nasıl bir hak olduğundan, niteliğinden ve türlerinden (Bkz. ilgili yazımız…)  intifa hakkının kuruluş şekillerinden (Bkz.ilgili yazımız…)  daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise intifa haklarının hak sahibine sağladığı hak ve yükümlülüklerden bahsedeceğiz.

İntifa hakkı sahibi, intifa konusu mal üzerinde;

– Malı kullanma,

– Mala zilyet olma,

– Malın ürünlerinden yararlanma veya gelirlerini elde etme,

– Malı yönetme,

– Mal hakkında resmi defter tutulmasını talep etme

haklarına sahip olup, bu haklardan intifa süresince faydalanabilir.

İntifa hakkı sahibi, bu hakların yanısıra bazı yükümlülükler altına da girmiş olup bunlar;

-İntifa konusunu koruma ve intifa konusu mala bakım yükümlülüğü,

-İntifa konusunu sigorta ettirme yükümlülüğü,

-Koruma ve işletme masrafları ile vergileri ödeme yükümlülüğü.

İntifa hakkı sahibinin ödeyeceği masraf ve vergiler ise şu şekilde sayılabilir:

1.) İntifa konusu eşyanın olağan bakım ve işletilmesi giderleri,

2.) İntifa konusu eşyaya dair bir borcun faizleri,

3.) İntifa konusu eşyadan elde edilen gelir ve yararların vergileri.

Bu yükümlülükler, intifa hakkı süresince intifa hakkı sahibi tarafından yüklenilmiştir. İntifa hakkının sona ermesini takiben söz konusu haklar ve yükümlülükler de kendiliğinden sona erer.

                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir