KARŞILIKSIZ ÇEKTE ŞİKAYETİ GERİ ALMA

images (18)Son yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle karşılıksız çekin tekrar cezai müeyyideye bağlanmasına dair ilgili yazılarımızda (Bakınız…..) etraflıca bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise müştekinin şikayetini geri alması halinde ne olacağını inceleyeceğiz.

9.8.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayı ve 15/7/2016 kabul tarihli Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda (“Kanun”) karşılıksız çekle ilgili hapis cezası yaptırımının madde 63 düzenlemesi 1. fıkrasında öncelikle çekin karşılıksız çıkması durumunda adli para cezasına hükmolunacağı, 11. fıkrasında ise adli para cezasının ödenmemesi durumunda doğrudan hapis cezasına çevrileceği düzenlenmiştir.

Bu durumda şikayete bağlı bir suç olarak düzenlenen karşılıksız çek keşide etmek suçunun müştekisinin şikayetini geri almasının sanık ya da hükümlü açısından yaratacağı sonuçlara bakmakta fayda olacaktır. Kanun’un 64. maddesine göre: “5941 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması

Madde 6: (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında,

a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,

b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5’inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.

(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5’inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.”

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir