BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN SADAKAT YÜKÜMLÜĞÜNÜN İHLALİ

boşanma

Evlilik birliğinin eşlere yüklediği en önemli görev sadakat gösterme yükümlülüğüdür. Bu sebeple evlilik hukuken son bulmadıkça, eşler birbirine sadakat göstermek borcu altındadırlar. Eşlerin bir arada bulunmamaları, artık birbirlerine ilgi duymamaları, evli kalmak istememeleri gibi hal ve şartlar eşlere bu yükümlülüklerine aykırı davranma hakkı vermemektedir.

Böylelikle boşanma davası sürerken, boşanma ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar yokken, eşler her ne kadar kesin bir şekilde boşanma iradesi göstermiş olurlarsa olsunlar, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri devam etmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi ise; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve usül hükümleri uyarınca, tarafların boşanma davası kararını temyiz etmemeleri halinde veya temyiz etmelerinden sonra Yargıtay’dan dosyanın dönmesi ile tüm usül işlemlerinin bitmesi durumunda mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, bir eş boşanma davası devam ederken eşini aldatır veya sadakat yükümlülüğüne aykırılık oluşturacak benzeri hareketlerde bulunur ise sorumluluğu doğacak ve boşanma davasında kusur oranları belirlenirken bu hususa önem verilecektir.

Aşağıda konuya ilişkin birkaç Yargıtay kararı paylaşmak isteriz:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/2-636 Esas , 2010/680 Karar sayılı, 22.12.2010 tarihli içtihadı: “… Dava; karşılıklı boşanma, maddi-manevi tazminat ve ziynet alacağı istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, henüz boşanma kararı verilmeden kocanın başka bir kadınla ilişkiye girdiği anlaşılmıştır. 4721 Sayılı kanunun 185. maddesi hükmü uyarınca boşanma kararı verilip kesinleşinceye kadar evlilik birliği süreceğinden, bu durumun doğal sonucu olarak taraflar arasında sadakat yükümü de evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam edecektir…”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  2013/2-604 Esas, 2014/38 Karar sayılı 22.02.2014 tarihli içtihadı: “…4721 S.K. m.185/3’te düzenlenen sadakat yükümlülüğü, evliliğin yasal olarak son bulmasına kadar devam eder. Başka bir deyişle, mahkemelerce boşanma kararı verilmiş olmasına rağmen bu karar henüz kesinleşmediği sürece evlilik birliği devam ettiğinden bu aşamada eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının dikkate alınması gerekir…”

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir