7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – II

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa kapsamında; 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle; karşılıksız çek suçundan mahkum olarak 25.3.2020 tarihinde yapılan […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – I

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanmadan, […]

Devamını Oku

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM DEĞERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gözetim değeri uygulaması; ithalatta iç üretimin ve yerli üreticinin korunması ile ithalattaki vergi zayiatının önüne geçebilmek için belirli ürünler yönünden birim başına asgari bir fiyat öngörülmesidir. İlgili ürün kıymetinin, bu şekilde tespit edilen fiyatın altında kalmaması bir başka deyişle belirlenen asgari fiyata eşit ya da bundan yüksek olması gerekmekte olup; aksi halde gözetim kıymetinin altında […]

Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağı; belirli bir bölgede yaşayan kişilerin bulundukları mahalden çıkmalarını belirli bir süre için engelleyen genel idari işlemdir. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde bulunan bireyler, idarenin belirlemiş olduğu süre içerisinde kamusal alanlara çıkamayacaktır. Sokağa çıkma yasağının sebebi kamu güvenliği ve asayiş olabileceği gibi kamu sağlığının korunması da olabilmektedir. Yasağın amacı ise tekrardan kamu […]

Devamını Oku

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda Yargı Reformu olarak bilinen paket ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirildi. Bu sınav hukuk mesleği olarak kabul edilen; Hakimlik, Savcılık, Avukatlık ve Noterlik mesleklerine girmek isteyen, üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun adayların geçmesi gereken ön eleme sınavı olarak nitelendirilmektedir. Adaylar bu sınavı geçtikten sonra çeşitli mevzuatlarda […]

Devamını Oku

ORTAK ALANDA HAYVAN BESLEMEK

Bireylerin hayvan bulundurmaları ve beslemeleri modern çağda gün geçtikçe artmakta ve şehirleşmenin doğal sonucu birlikte yaşama zorunluluğu, hayvan besleyen bireyler ile komşuları arasında kimi ihtilaflara sebep olmaktadır. Kanun koyucu; karşılaşılan ihtilaflara kayıtsız kalmamış ve yasal düzenlemeler öngörmüştür. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“KMK”) ortak yeri tanımlamış ve ortak yerlerin kat malikleri tarafından nasıl kullanılacağına dair […]

Devamını Oku

2020 YILI GÜNCEL ÜCRET TARİFELERİ

2020 yılı için güncellenerek Resmi Gazete’de yayımlanan ücret tarifelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi İçin; (Tıklayınız..) Türk Patent Ve Marka Kurumunun 2020 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesi […]

Devamını Oku

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacak olan kişi ya da kişilerde bulunması gereken genel ve özel şartlar düzenlenmiştir. 3/10/2016 tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 74 maddesi ve daha sonra maddenin aynen kabul edildiği 1/2/2018 tarihli 7070 sayılı Kanun’un 60 maddesi ile genel şartların 8. maddesine “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şartı […]

Devamını Oku

KANUNA KARŞI HİLE

Hukuk devleti, bireylerin davranışlarını düzenleyen hukuki kurallar bütünü yaratmak ve bu hukuki kurallar bütününe uymayan bireylere karşı yaptırım uygulamak zorundadır. Bireyler, hukuk düzeninin engellediği veya yasakladığı bir sonuca ulaşma iradesi ortaya koyabileceklerdir. Bireylerin bu iradesinin varlığında çoğu zaman yasak işlemin veya yasak sonucun gerçekleşmesi neticesinde uğrayacakları yaptırımlardan kaçma iradesi de bulunacaktır. Bireyler yaptırımlarla karşılaşmamak için […]

Devamını Oku

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

22 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile sinema filmlerinin ve fragmanlarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, tüketicileri de çok yakından ilgilendiren bazı değişiklikler getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre; – Film öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 […]

Devamını Oku