HIZ LİMİTİNİ CÜZİ MİKTARDA AŞMA

Önceki yazılarımızda trafik cezalarına ve yine trafik cezalarına nasıl itiraz edileceğine (Bkz.) değinmiştik. Bugün konuya, hız limitlerinin aşılması gerekçesiyle verilen trafik para cezalarıyla devam etmekteyiz. Burada inceleyeceğimiz husus, bu limit aşımının 1-2 km gibi cüz’i seviyede olmasıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“Kanun”) madde 50 “Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok […]

Devamını Oku

HAVANIN KİRLETİLMESİ SEBEBİYLE ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇU

Hava Kirliliği; atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların canlı hayatına ve ekolojik sisteme zarar verebilecek seviyeye gelmesidir. Böylelikle, hava bileşimi bozulmakta ve yaşamsal kalite ciddi şekilde azalmaktadır. Bu kirliliğe sebebiyet veren birçok faktör olmakla birlikte; ısınma sistemleri, motorlu araçlar ve sanayi ile enerji üretim tesisleri başı çekmektedir. Hava sahası da, aynı […]

Devamını Oku

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16.4.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, hemen belirtelim; takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi olarak güncel hayatta bilinen kripto varlık; Yönetmeliğin 3/1 maddesi uyarınca; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, […]

Devamını Oku

İNSAN HAKLARININ KUŞAKLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

İnsan hakları; binlerce yıllık bir tarihe sahip, ancak kavramsal açıdan ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanan, tüm insanların sırf insan olmaları nedeniyle sahip oldukları; ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşit olarak yararlanabileceği haklar olarak tanımlanabilir. İnsan hakları düşüncesinin temelinde, bireylerin temel ve doğal haklarının devlet tarafından […]

Devamını Oku

DURUŞMA GÖRÜLÜRKEN KAYIT VE YAYIN YAPILABİLİR Mİ?

Duruşmalar esnasında kayıt ve yayın yapılması konusunu, hukuk ve ceza duruşmaları şeklinde ikiye ayırarak ele almak gerekir. Zira her iki duruşmanın da kendine özel yargılama usul ve kuralları bulunmaktadır. Bu yazımızda hukuk davaları yönünden konuyu açıklamaya çalışacağız. Peki duruşma görülürken tarafların veya mahkeme memurları dışındaki üçüncü kişilerin kayıt ve yayın yapmaları hukuken mümkün müdür? Bu […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – II

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa kapsamında; 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle; karşılıksız çek suçundan mahkum olarak 25.3.2020 tarihinde yapılan […]

Devamını Oku

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – I

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanmadan, […]

Devamını Oku

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA GÖZETİM DEĞERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gözetim değeri uygulaması; ithalatta iç üretimin ve yerli üreticinin korunması ile ithalattaki vergi zayiatının önüne geçebilmek için belirli ürünler yönünden birim başına asgari bir fiyat öngörülmesidir. İlgili ürün kıymetinin, bu şekilde tespit edilen fiyatın altında kalmaması bir başka deyişle belirlenen asgari fiyata eşit ya da bundan yüksek olması gerekmekte olup; aksi halde gözetim kıymetinin altında […]

Devamını Oku

EKMEK MAYASI ÜRETEN SANAYİCİLER BAKIMINDAN İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR

Çeltik ithalatında % 0 gümrük vergisi uygulamasının 1 aylık süreyle uzatıldığını, ilgili mevzuat hükümlerine yer vermek suretiyle bir önceki yazımızda açıklamıştık lütfen  (Bkz: …) Bu çalışmamızda ise ekmek mayası üreten sanayiciler için getirilen düzenlemeden bahsedeceğiz. 3.4.2020 günlü ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 2348 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 2. madde “Aynı […]

Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağı; belirli bir bölgede yaşayan kişilerin bulundukları mahalden çıkmalarını belirli bir süre için engelleyen genel idari işlemdir. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde bulunan bireyler, idarenin belirlemiş olduğu süre içerisinde kamusal alanlara çıkamayacaktır. Sokağa çıkma yasağının sebebi kamu güvenliği ve asayiş olabileceği gibi kamu sağlığının korunması da olabilmektedir. Yasağın amacı ise tekrardan kamu […]

Devamını Oku