KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ

Kira ilişkisinin devri, kiraya veren ile kiralayan arasındaki sözleşmede taraf değişikliği anlamına gelmektedir. Öncelikle bunun için devre konu bir kira sözleşmesi olmalıdır. Kiracı belli sebeplerden ötürü kira ilişkisini devredemiyor veya feshetmesi halinde ağır sorumluluklar yükleniyor olabilir. Borçlar hukukunda sözleşme serbestisi taraflar arasındaki sözleşmenin sadece şeklinde bir serbestlik değil, taraf ve diğer esaslı unsurlarında da bir […]

Devamını Oku

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Nedir? Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 77-82 arasında düzenlenmiştir. TBK madde 77 uyarınca, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. TBK’da sözleşmeler ve haksız fiillerin dışında borç doğuran üçüncü borç kaynağı sebepsiz zenginleşmedir. Sebepsiz zenginleşme halinde zenginleşen ve fakirleşen kişi […]

Devamını Oku

GENEL İŞLEM KOŞULLARI

1.Genel İşlem Koşulları Nedir? Genel işlem koşulları 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda tanımlanmıştır. Buna göre, genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Tanım fıkrasında kullanılan “tek başına” ibaresi ise, genel işlem koşullarının kimseden yardım almaksızın anlamında değil, sözleşmenin karşı […]

Devamını Oku

ADAM ÇALIŞTIRANIN OBJEKTİF KUSUR SORUMLULUĞU

İşverenin objektif kusur sorumluluğu Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan kusursuz sorumluluk hallerindendir. Objektif kusur sorumluluğuna özen sorumluluğu da denilmektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 66. Maddesinde: “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli […]

Devamını Oku

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Kira Hukukunda çok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Ancak yine de özellikle taşınmaz kiralarında, kiracılar ve kiraya veren ev sahipleri kanundan doğan hak ve yükümlülüklerini çoğu zaman bilmeden hareket etmektedirler. Özellikle kira ücreti ve yıllara göre yapılan zam oranları, sözleşmenin feshindeki usuller ve  kiralananın ayıbından […]

Devamını Oku